DigiVitaler: patiëntenportaal

PATIËNTENPORTAAL HUISARTS

patiëntenportaal huisarts

Alle huisartspraktijken in Nederland hebben een website, die u kunt bekijken op computer of tablet. Veel praktijken hebben tegenwoordig daarnaast ook een online patiënten portaal of -omgeving. Hierin staan de persoonlijke, medische gegevens van de patiënt. Deze vertrouwelijke gegevens zijn alleen door de patiënt en de huisarts in te zien. Om hier voor te zorgen is het patiënten portaal extra beveiligd. U heeft er inzicht in uw ‘Afspraken’, ‘Recepten’ of kunt een ‘e-Consult’ starten.

PATIËNTENPORTAAL ZIEKENHUIS

patientenportaal ziekenhuis

Wanneer u als patiënt bent ingeschreven bij een ziekenhuis, dan wilt u misschien online inzage in uw eigen medische gegevens bij dat ziekenhuis hebben. Dat kan in het patiënten portaal van uw ziekenhuis. Wilt u zich goed voorbereiden op de volgende afspraak in het ziekenhuis? Of wilt u de afspraak met uw arts verzetten of de arts online spreken? Ook dat is mogelijk!.

U gaat kennismaken met twee in Nederland gebruikte portalen, namelijk ‘Uw Zorg online’ en MIJNGEZONDHEID.NET. U leert m.b.v. een gesimuleerde website persoonlijke gegevens in te zien.

Algemene informatie voor deze workshop

Hoewel mogelijk DigiD nodig is om na de cursus uw eigen gegevens bij uw huisarts of het ziekenhuis in te zien, heeft u DigiD niet nodig tijdens deze twee workshops ; U kunt dus zinvol deze workshop volgen zonder dat U over DigiD beschikt.

Momenteel is deze workshops nog niet afgestemd op de situatie in Best of regio Eindhoven.
Leerzaam is het zeker wel, omdat de wijze van inzien en handelen toch grotendeels gelijk zal zijn.
Er wordt door SeniorWeb Best naar gestreefd in de toekomst in samenwerking met de gezondheidsorganisaties in de gemeente Best en de regio de workshops verder te optimaliseren.

Het bijwonen van deze workshop is gratis.

Algemene Informatie DigiVitaler workshops.

SeniorWeb Best wil U graag wegwijs maken in de wereld van de digitale zorg en maakt daarbij gebruik van workshops van de landelijke organisatie DigiVitaler. U mag kiezen uit een of meer van de onderstaande 3 workshops, waarin telkens twee onderwerpen worden aangeboden.

  • Algemene informatie van websites apotheek.nl en thuisarts.nl
    over het inzien van allerlei niet persoonsgebonden informatie op het internet.
  • Uw persoonlijke patiënten portal bij uw huisarts of uw ziekenhuis
    laat u kennismaken met het inzien van uw persoonlijke informatie op de website van uw huisarts of uw ziekenhuis, voor zover een eigen website uiteraard beschikbaar is.
  • Gezondheidsapps van de GGD en Videoconsulten
    laat u kennismaken met door de GGD goedgekeurde Apps en geeft uitleg over beeldbellen met uw dokter of arts; uiteraard alleen, als hij/zij daarvan gebruik maakt.