Slimme apparaten

Workshop Slimme apparaten

Slimme apparaten

workshop Slimme apparaten

Langzaam maar zeker komen er steeds meer slimme apparaten in ons leven, zoals slimme verlichting, de slimme deurbel en de smart-TV. Deze zullen steeds meer standaard deel gaan uitmaken van ons leven, net zoals de computer en de smartphone.

In deze interactieve workshop gaan we samen kijken hoe vandaag de dag een compleet slim huis er al kan uitzien. Vervolgens zullen een aantal slimme apparaten nader worden belicht en zullen we zowel de voordelen als eventuele nadelen bespreken.

We streven naar een interactieve workshop, omdat SeniorWeb Best ook benieuwd is naar de mate waarin dit onderwerp leeft binnen haar doelgroep. Tevens kunnen we dan onderzoeken welke informatiebehoeften er verder nog bestaan. Op basis hiervan kunnen toekomstige workshops ontwikkeld worden.

Aan het einde van de voordracht ontvangen de deelnemers een korte samenvatting. Na de voordracht kunt u voor vragen altijd terecht op het SeniorWeb inloopspreekuur. (Dinsdag- en Vrijdagmiddag van 13:30 – 15:00)

Deze workshop vindt plaats van 10.15 – 12.15  op dinsdag 18 april 2023 in de Bibliotheek Best.

Het bijwonen van deze themaochtend is gratis.

Algemene informatie  en inschrijven :
https://seniorwebbest.nl/workshops-algemeen/