Wie, Wat, Waar

SeniorWeb Best: wie zijn wij

___________________________________

SeniorWeb Best is een lokale afdeling van het landelijke SeniorWeb bestaande uit circa 16 vrijwilligers. Deze vrijwilligers stellen geheel belangeloos hun ervaring en hun tijd ter beschikking van ouderen die zich willen verdiepen in het gebruik van computers en sociale media.

 Wat doen wij?

___________________________________

SeniorWeb Best organiseert in principe aanvullende activiteiten voor senioren.
Zo staat iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur en iedere vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur SeniorWeb Best klaar voor een inloop van senioren die vragen hebben over computeraangelegenheden en sociale media. Dat kan zijn over hoe je met programma´s om kunt gaan of hoe je een aansluiting maakt op een netwerk. Deze inloopmiddagen zijn gratis en staan open voor iedereen.

Wij verlenen geen hulp aan huis, zie daarvoor : https://www.seniorweb.nl/pchulp

Verder organiseert SeniorWeb Best workshops. Op deze morgens komen speciale onderwerpen aan de orde. U kunt hierbij denken aan Windows 11, Digitale foto’s bewerken, Genealogie en het Beveiligen van computers tegen virussen en inbraken.

De computercursussen voor senioren worden door 2 docenten in een rustig tempo gegeven. Wat zijn de plannen!
DigiD, iPad, Android, Basiscursus Computer Windows , Windows vaardigheden .

Publicatie van onze activiteiten gebeurt via het weekblad Groeiend Best en via  de Nieuwsbrief.

Waar zitten wij nu?
____________________________________

De Bibliotheek Best, Raadhuisplein 32, 5684 EA  Best

de bibliotheek Best

 

 

 

Ons Team