Overheid berichten box

Overheid berichten boxMijn overheid

De overheid biedt haar diensten steeds meer digitaal aan op ‘mijnoverheid.nl’.
Mijn overheid biedt u toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken bij overheidsdiensten als de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, het Kadaster, uw gemeente etc.
U kunt steeds meer zaken regelen via het internet, zoals het aanvragen van zorgtoeslag bij de Belastingdienst.

In deze voordracht licht de docent van Seniorweb toe wat Mijn Overheid voor u als burger betekent.

De kosten voor het bijwonen van deze themaochtend bedragen € 5,00.

Algemene informatie  en inschrijven :
https://seniorwebbest.nl/workshops-algemeen/