Digitale nalatenschap

Workshop Digitale nalatenschap

Digitale nalatenschap

We zijn ons ervan bewust, dat we na ons leven een erfenis achterlaten voor onze nabestaanden.  We staan er niet altijd bij stil, dat er ook een digitale nalatenschap is; een nalatenschap die zowel dierbare herinneringen kan bevatten als een bron van zorg kan blijken te zijn.
Seniorweb, Notarissen en ook de NOS  hebben aandacht besteed aan dit onderwerp. Het blijkt vooral voor onze nabestaanden belangrijker dan we op het eerste gezicht verwachten.

Wat is dat dan, die Digitale nalatenschap?

Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze nabestaanden in een verdrietige periode niet ook nog ‘ns opzadelen met extra zorgen?   Hoe kunnen we daarbij, als dat nodig is, hulp vinden?  Dat is het onderwerp dat we in deze voordracht bespreken.

Aan het einde van de voordracht ontvangen de deelnemers een korte samenvatting.  Na de voordracht kunt u voor vragen altijd terecht op het SeniorWeb inloopspreekuur. (Dinsdag- en Vrijdagmiddag van 13:30 – 15:00)

Deze workshop vindt plaats van 10.15 – 12.15  op dinsdag 28 maart 2023 in
de Bibliotheek Best

Het bijwonen van deze themaochtend is gratis.

Informatie  en inschrijven :
digitale nalatenschap

Artikel SeniorWeb: Senioren staan niet stil bij digitale nalatenschap | SeniorWeb