DigiD en de Overheid

DigiD

De overheid verwijst burgers steeds vaker en nadrukkelijker naar haar digitale loketten.
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van zorgtoeslag, het doorgeven van een verhuizing, het aangifte doen voor de inkomstenbelasting, het vinden van de WOZ-waarde van uw woning, het maken van een afspraak bij de gemeente, etc.
Het liefst zou de overheid willen dat iedereen uitsluitend nog digitaal te communiceert met haar burgers. Maar tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving die moeite hebben met het gebruik van deze digitale overheid. En de overheid wil voorkomen dat deze minder “digivaardige” burgers buitenspel komen te staan.
Daarom is de cursus “Werken met DIGID” ontwikkeld. Tijdens de cursus krijgen de cursisten de gelegenheid om te oefenen met het aanvragen van hun eigen DIGID en wordt er vervolgens geoefend met het werken met de elektronische overheid.
In de cursus is ook een module opgenomen die specifiek gaat over de Gemeente Best, zoals het digitaal maken van een afspraak, doorgeven van een verhuizing, aanvragen van een Gehandicaptenkaart, etc.

Bekijk het filmpje:<

Duur en kosten van deze cursus.
De cursus is van 10.15 uur tot 12.15 uur in het lokaal van Best Duurzaam ( ruimte 1.3 , 1e verdieping, boven de bank ).
Deze cursus is gratis.

Inschrijven.
U dient zich bij voorkeur uiterlijk 1 week van tevoren aan te melden via de website van de Bibliotheek Best of bij de receptie van de Bibliotheek Best.

Tot slot
Ook is het raadzaam om publicaties in Groeiend Best of in onze nieuwsbrief in de gaten te houden. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van SeniorWeb Best? Meld u dan aan via nieuwsbriefswb@seniorwebbest.nl