Aannamebeleid vrijwilligers SeniorWeb Best

Aannamebeleid SeniorWeb Best

Aannamebeleid

SeniorWeb Best streeft er naar haar doelgroep zo goed mogelijk te helpen en vrijwilligers aan te trekken met relevante kennis en (sociale) vaardigheden. Wij hanteren onderstaand aannamebeleid voor aspirant-vrijwilligers.

Selectie en begeleiding aspirant-vrijwilligers SeniorWeb Best
Een van de bestuursleden voert samen met een van de docenten een oriënterend gesprek met de aspirant-vrijwilliger. Op basis van het gesprek wordt advies uitgebracht aan het bestuur, dat beslist of tot een oriëntatieperiode van drie maanden wordt overgegaan.
Zo ja, dan wordt een VOG aangevraagd en de gedragscode ter ondertekening voorgelegd.

Gedurende deze drie maanden loopt de aspirant vrijwilliger mee met de inloopspreekuren, workshops en/of cursussen. Hij/zij wordt gedurende deze periode begeleid door een docent die als mentor optreedt en verantwoordelijk is voor uitvoering van het introductie- en inwerkprogramma.

Na drie maanden vindt een evaluatiegesprek plaats.
De aspirant vrijwilliger vormt zich een oordeel over het vrijwilligerswerk bij SeniorWeb Best en de mentor vormt zich een oordeel over de kandidaat en brengt na drie maanden advies uit aan het bestuur.
Het bestuur beslist over de aanstelling als vrijwilliger.