Home

Seniorweb Best wil alle senioren helpen met het gebruik van computers, tablets en smartphones. Uitgangspunt is dat dit gebeurt voor én door senioren.

Laatste nieuws

Frits Mientjes overleden

Hij was de eerste voorzitter van de stichting / vereniging SeniorWeb Best.

Frits was voorzitter van eind 2007 tot eind 2014

Overleden op 27 april 2021. Hij was 85 jaar.

Bij zijn afscheid in 2014

 

Frits Mientjes sloot zich op een gegeven moment aan bij een groepje vrijwilligers die  cursussen gaven in de bibliotheek in Best. Om te kijken hoe die vrijwilligers de cursussen gaven ging Frits een les meedoen als toehoorder. In de loop van die les nam Frits bijna de les over door vanaf de zijkant de docent ongevraagd aan te vullen. Dat kon Frits ook omdat zijn kennis van het computergebruik zeer uitgebreid was en verkregen door zelfstudie. Hij  was werkzaam als personeelsfunctionaris. Frits bleek een kenner van de administratieve organisatie en gaf richting aan de groep vrijwilligers van het eerste uur die ietwat ongeorganiseerd maar wel enthousiast te werk gingen. Bij het zoeken van een voorzitter was het logisch Frits als kandidaat aan te wijzen. Hij bleek een hele goede voorzitter te zijn die als het kon werkzaamheden delegeerde op een simpele maar wel persoonlijke manier. Daarbij was hij zeer precies en standvastig. Precies wat de vrijwilligers nodig hadden.

Hij ruste in vrede.

 

Opschorting dienstverlening SeniorWeb Best 

Vanwege de kabinetsmaatregelen met betrekking tot het Coronavirus en de oproep van het kabinet om de contactmomenten zoveel mogelijk te beperken, heeft SeniorWeb Best besloten om de opschorting van de dienstverlening te continueren. Hiermee vervallen de inloopspreekuren op de dinsdagen en vrijdagen en gaan de cursussen en workshops  NIET door.

Seniorweb Best minder activiteiten vanwege Corona

Wij willen de gezondheid van onze doelgroep
en onze vrijwilligers niet in gevaar brengen.

Wij hopen zo snel mogelijk onze dienstverlening te kunnen hervatten.

Houd daarom onze website www.seniorwebbest.nl en die van Cultuurspoor www.cultuurspoorbest.nl, alsmede de berichtgeving in Groeiend Best goed in de gaten.

Cursus tijd Datum
Klik & Tik 10:15 do 25 november 2021  
Basiscursus Computer 10:15 do 2 december 2021
Windows 10 Vaardigheden 10:15 do 28 oktober 2021
Digisterker: werken met DigiD 10:15 do 24 september 2021
Werken met de iPhone en iPad 10:15 wo 29 september 2021
Werken met Android smartphone en tablet 10:15 wo 27 oktober 2021
Workshop tijd Datum
Backup maken in Windows 10:15 di 14 september 2021  
De Cloud 10:15 di 19 oktober 2021
WhatsApp iPhone 10:15 di 16 november 2021
WhatsApp Android 10:15 di 14 december 2021
Mijn overheid/ Digivitaler 10:15 di 18 januari 2022
Tips &Trucs voor de  iPhone en iPad   10:15 di 15 februari 2022
Spraakassistent 10:15 di 15 maart 2022

Meer informatie : klik –> nieuwsbrief_juni 2021